20101027

Begitu senangnya pemimpin nak bertemu rakyat, buat jer program maka selesai dan lancarlah.

TETAPI begitu susahnya rakyat nak bertemu pemimpin, kerana pasti ada baluk2 yang menjeling.